Odoo • Image et Texte

Onze Bijdragen

Odoo • Image and Text

Onderwijs en opleiding  


Onderwijs, in de ruimste zin van het woord, is de pijler van de economische, sociale en culturele ontwikkeling van elke bevolking en elk land. Daarom steunen wij op ons niveau verschillende spelers in het onderwijs en de non-profitorganisaties die acties ondernemen om het onderwijsstelsel te ontwikkelen of te verbeteren. Wikitree ondersteuning : 


UCL en ULB

IABE : Het Instituut van Belgische Actuarissen ondersteunt en bevordert het actuariële werk in België

AABR : De Vereniging van Actuarissen van de vrije universiteit van Brussel

Betsaleel ASBL : De vzw Betsaleel promoot de scholing van Burkinese kinderen in Léo, ten zuiden van Ouagadougou, bouwt scholen, stuurt vrijwilligers ter plaatse en bouwt structuren die het mogelijk maken om de Betsaleelscholen zelf te financieren

Odoo • Image and Text

Sport


Teamgeest, mentaliteit, discipline en de wil om uit te blinken zijn waarden die Wikitree waardeert en aanmoedigt. Daarom houdt Wikitree zich ook bezig sport. Wij zijn bijvoorbeeld sponsor van : 


Nicolas Bever’s Karting team

Het Ijshockeyteam: TEAM RUSSIA uit België